Pre deti aj rodičov

... s kamarátmi je veselšie!

 


 

Do Hojdany môže prísť ktokoľvek s deťmi , kto ide "len tak okolo" a je mu zima/alebo príliš teplo... Okrem organizovaných aktivít (krúžkov podľa dolu uvedeného rozpisu) máte -  ZATIAĽ  - vždy k dispozícií  voľné herne plné hračiek. Príspevok je 2 eurá na rodinu a deň. Tešíme sa na vás!

..prečo že "ZATIAĽ?" Najnovšia pravda je taká, že v máji 2016 zasadali komisie miestneho zastupiteľstva a iba vo finančnej komisii zaznelo jednohlasné stanovisko: vezmime Hojdane prízemie a prerobme ho na materskú školu. Čím príde Hojdana o svoje srdce: recepciu, dolnú najväčšiu herňu s kočikárňou a výstupom z terasy do záhrady. TAKTO SI PODPORU MATERSKÉHO CENTRA NEPREDSTAVUJEME!

Príďte podporiť zachovanie Hojdany v doterajších priestoroch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v júni, 21.6.2016 (náš bod bol z májového zastupiteľstva presunutý na ďalší mesiac). ĎAKUJEME!

Napriek značnej vyčerpanosti z každotýždenného presviedčania poslancov (najmä niektorých, mená dodáme na požiadanie:) o nenahraditeľnej funkcii dobre fungujúceho materského centra, ideme ďalej...  

  

 viac info v záložke "Kauza Hojdana"

---------------------------------------------

 

 A K T U Á L N E    O Z N A M Y

 

Pripravujeme pre vás Záhradu plnú trpaslíkov oslavu MDD v záhrade Hojdany!

Zapíšte si termín: 4.6.2016 10.00 - 12.00. 

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt trpaslík

-----------------------------------------------------------------

Navštevujeme poslancov v rámci "poslaneckej stredy" a informujeme ich jednotlivo o funkcii a nezastupiteľnosti dobre fungujúceho materského centra. 

Ak by ste nás radi podporili aj v našej petícii za zachovanie MC Hojdana v doterajšom rozsahu a v súčasných priestoroch, môžete buď priamo u nás (petičné podpisové hárky sú k dispozícii na recepcii) alebo na:

http://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_cinnosti_mc_hojdana_v_ruzinove

Prosíme, v petícii uveďte aj svoju adresu, inak bude Váš hlas, žiaľ, neplatný! Ak ste už hlasovali, prosíme o doplnenie adresy.

ĎAKUJEME!!!

-------------------------------------------------------------------

 

MÁ J   2 0 1 6

 

3., 10., 17., 24. a 31.5. Šikovné ručičky - otvorený utorkový kurz tvorenia pre najmenšie deti a ich mamičky (10.00 - 12.00)

5.5. Svetielka - začiatok nového cyklu cvičení pre mamičky s deťmi od 8 mesiacov do troch rokov (9.15 a 10.30 hod.)

6.5. Múdry piatok v Hojdane - Rodičovská dôslednosť alebo odovzdávanie zodpovednosti dieťaťu. Prednáška lektorky Efektívneho rodičovstva M. Vagačovej. Začiatok o 10.30 hod.

13.5. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou (10.00 - 12.00)

13.5. Múdry piatok v Hojdane: Čchi-kung , jednoduché cvičenie pre krásu, zdravie, spokojnosť a múdrosť. Inšpiratívne stretnutie so Zuzkou Stehlíkovou (začiatok o 10.30).

19.5. Kurz masáže dojčiat. Začiatok 5 týždňového kurzu pre rodičov s deťmi od 6 týždňov do 10 mesiacov (12.30 - 13.45)

20.5. Hojdana zatvorená pre verejnosť. Koná sa organizované podujatie v spolupráci s OZ Naše motýliky. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zatvorené

27.5. Múdry piatok v Hojdane - Rozprávajme sa spolu. Debata o detskej reči s logopédkou, ako sa s deťmi správne hrať, aby vývin reči napredoval. (začiatok o 10.30 hod.)

 

J Ú N  2 0 1 6

 

4.6. Medzinárodný deň detí v Hojdane – veľká záhradná slávnosť plná trpaslíkov (10:00 – 12:00 hod.)

7., 21. a 28.6. Šikovné ručičky - otvorený utorkový kurz tvorenia pre najmenšie deti a ich mamičky (10:00–12:00 hod.)

8.6. Dieťa v období vzdoru – prednáška Blanky Lichtnerovej (10:30-12:00 hod.)

10.6. Naša Bratislava - dopoludnie venované skrášľovaniu Hojdany. PRE VEREJNOSŤ BUDE V TENTO DEŇ HOJDANA ZATVORENÁ. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zatvorené

17.6. Múdry piatok v Hojdane – „Moje dieťa si verí“, prednáška lektorky Efektívneho rodičovstva (začiatok 10:30 hod.)

17.6. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou (10:00 – 12:00 hod.)

 

V júni je Hojdana otvorená do 30.6.2016.

Hojdana bude počas letných prázdnin pre verejnosť z a t v o r e n á.

Počas letných prázdnin sa konajú v Hojdane denné tábory:

4.7. - 8.7. tvorivý tábor s Beou P. a Laurou

25.7. - 29.7. hojdanácke Kolieskovo Veterán

1.8. - 5.8. hojdanácke Kolieskovo Veľkáči

8.8. - 12.8. tábor OZ Up-Down syndrom

15.8. - 19.8. tábor OZ Up-Down syndrom

 

Zmena programu vyhradená! 

 
 
Doobeda 9:00 - 12:00 hod.
Poobede 15:00 - 18:00 hod.
  Pondelok
 
Dolné herne: pre verejnosť zatvorené
Horné herne: Škôločka. (pre verejnosť zatvorené)
 
Horné herne: Šibali. Stretnutia rodín s hyperaktívnymi deťmi. (pre verejnosť herne zatvorené).
Žltá telocvičňa: 18:00 Joga pre dospelých

                    20:00 Ver telu, cvičenie pre ženy

Červený ateliér: 18:00 keramika pre dospelých
 
  Utorok
Dolná a guličková herňa: otvorené
Terasová herňa:  Svetielka – cvičenie pre deti od 1 do 3 rokov s Ivanou (0905 351001)
Žltá telocvičňa: Play wisely.
Dolná herňa: otvorené
Horné herne a žltá telocvičňa: 16.00 - 18.15 Divadlo Dúhadlo (OZ UP - Down syndrom, uzavretá spoločnosť)
Červený ateliér: 16:30-18:00 Výtvarný krúžok pre deti od 6 rokov (p. Bea Pevná, 02 4333 0505)
  Streda
Dolná a guličková herňa: otvorené
Terasová herňa, Waldorfská hernička.
10.30 Pekná streda - divadielka pre najmenších (podľa aktuálneho programu)
Dolná a guličková herňa: otvorené
Červený ateliér: 16.30 - 18.00 Výtvarný krúžok pre deti od 6 rokov
Terasová herňa: 18.00 Čikung pre dospelých
  Štvrtok
Dolná a guličková herňa: otvorené
Terasová herňa: Svetielka – cvičenie pre deti od 1 do 3 rokov s Ivanou (0905 351001)
Masáže dojčiat
Žltá telocvičňa: Play wisely
Dolná a guličková herňa: otvorené
Červený ateliér: 16:30-18:00 Výtvarný krúžok pre deti od 6 rokov (p. Bea Pevná: 02/4333 0505)

Žltá telocvičňa:  20:00 Ver telu, cvičenie pre ženy

  Piatok
Dolná a guličková herňa: otvorené
Žltá telocvičňa: Helen Doron, angličtina pre najmenších
10.30 Múdry piatok - skvelé prednášky jeden/dvakrát mesačne, za prítomnosti detí
Herne: zatvorené
 
táto tabuľka sa aktualizuje podľa potreby, naposledy aktualizovaná: 21.1. 2016.
- "herne otvorené" - znamená, že sa v nich môžete len tak pohrať, nie je v nich organizovaný program
- vstupenky vopred si treba zakúpiť na recepcii Hojdany na divadielka (Pekná streda) a na rodinné podujatia , ak je to uvedené v aktuálnom mesačnom programe. Naopak, na piatkové prednášky (Múdry piatok) sa netreba vopred hlásiť, stačí prísť...